บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น LA LINEAR

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 10 x 10 x 6 ซม.  | น้ำหนัก 11.52 กก./ห่อ (8 ก้อน/ห่อ)

ปริมาณการใช้งาน 10 ก้อน/ตร.ม.

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 10 x 20 x 6 ซม. | น้ำหนัก 2.88 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน 50 ก้อน/ตร.ม.

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 10 x 40 x 6 ซม. | น้ำหนัก 5.76 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน 25 ก้อน/ตร.ม.

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 20 x 20 x 6 ซม. | น้ำหนัก 5.76 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน 25 ก้อน/ตร.ม.

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 20 x 30 x 6 ซม. | น้ำหนัก 8.64 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน 16.66 ก้อน/ตร.ม.

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 30 x 30 x 6 ซม. | น้ำหนัก 12 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน 11.11 ก้อน/ตร.ม.

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 20 x 10 x 6 ซม. | น้ำหนัก 6.94 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน 21 ก้อน/ตร.ม.

ศิลาเหลี่ยม

ขนาด 40 x 40 x 6 ซม. | น้ำหนัก 22.30 กก./ก้อน

ปริมาณการใช้งาน 6.25 ก้อน/ตร.ม.

ตัวอย่างการใช้งาน

สินค้า

ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษ

ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

087-443-7777

sales@kpponline.com

Line ID : @kpponline