ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง รุ่น ทรูทัช คลิฟ สโตน สีเทา

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง รุ่น ทรูทัช คลิฟ สโตน สีเทา

คุณสมบัติ

ขนาด 6.5 x 21 x 1.5 ซม.

น้ำหนัก 21 กก./กล่อง

ปริมาณบรรจุ 64 แผ่น/กล่อง

ปริมาณการใช้งาน

  • กรณีปูแบบเว้นร่องยาแนว 1 กล่อง/ตร.ม.
  • กรณีปูแบบชนชิด 1.15 กล่อง/ตร.ม.
  • รายละเอียด

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง รุ่น ทรูทัช คลิฟ สโตน สีเทา

คุณสมบัติ แผ่นตรง

  • ขนาด 15 x 50 x 2.5 ซม.
  • น้ำหนัก 22 กก./กล่อง
  • ปริมาณบรรจุ 8 แผ่น/กล่อง

คุณสมบัติ แผ่นเข้ามุม

ขนาด  10 x 20 x 15 x 2.5 ซม.

น้ำหนัก 28 กก./กล่อง

ปริมาณการใช้งานความ 1.8 เมตร/กล่อง

คลิฟสโตน