ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง รุ่นทรูเซนเซชั่น ฮอริซอน สีเทา

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง รุ่นทรูเซนเซชั่น ฮอริซอน สีเทา

คุณสมบัติ

ขนาด 6.5 x 21 x 1.5 ซม.

น้ำหนัก 21 กก./กล่อง

ปริมาณบรรจุ 64 แผ่น/กล่อง

ปริมาณการใช้งาน

  • กรณีปูแบบเว้นร่องยาแนว 1 กล่อง/ตร.ม.
  • กรณีปูแบบชนชิด 1.15 กล่อง/ตร.ม.
  • รายละเอียด

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง รุ่นทรูเซนเซชั่น ฮอริซอน สีเทา

คุณสมบัติ แผ่นตรง

ขนาด (กxยxส)  20 x 60 x 2.4 ซม.

น้ำหนัก 25 กก/กล่อง

ปริมาณการใช้งานปูแบบชนชิด 1.66 กล่อง/ตร.ม.

ปริมาณบรรจุ 5 แผ่น/กล่อง

คุณสมบัติ แผ่นเข้ามุม

ขนาด (กxยxส)  คละขนาด

น้ำหนัก 15 กก/กล่อง

ปริมาณการใช้งานความสูง 1.20 เมตร/กล่อง

ปริมาณบรรจุ 12 แผ่น/กล่อง

ทรูเซนเซชั่น ฮอรีซอน